ลูกค้าท่านใดสนใจเปิดร้านค้าปลีกสามารถโทรมาปรึกษาเราได้คะ